Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020551062
DokumentID: 22/15502 - Til Formannsmannskapet i Bærum kommune - fra styret for Godthaab
ArkivsakID: 21/9622 - Godthaab - Gamle Ringeriksvei 148 - detaljregulering
Journaldato: 24.01.2022
Brevdato: 18.01.2022
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Arthur Wøhni
 
Geir B. Aga
 
Lisa Bang

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS