Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020550924
DokumentID: 22/15364 - Magnus Ankarstrand (på vegne av nabogruppen Terrasseveien/Snoveien) - Vern av Terrasseveien / Snoveien
ArkivsakID: 21/9688 - Arealinnspill og innspill endret utnyttelse - Kommuneplanens arealdel 2022- 2042
Journaldato: 24.01.2022
Brevdato: 23.01.2022
Dokumentansvarlig: Borgny Danielsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Magnus Krogh Ankarstrand
Terrasseveien 36 C
1363 HØVIK

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS