Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020550895
DokumentID: 22/15335 - Innspill fra Magne Skovli og Tron Skovli - KOMMUNEPLANENS AREALDEL- Omdisponering av område ved E16 på Økri til stasjon for lading av elektriske kjøretøy
ArkivsakID: 20/22293 - Planprogram for kommuneplanens arealdel 2022 - 2042
Journaldato: 24.01.2022
Brevdato: 23.01.2022
Dokumentansvarlig: Borgny Danielsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

erling skovli
ACOS Innsyn levert av ACOS AS