Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020547798
DokumentID: 22/12238 - Melding om at innspill mangler i oversikten som skal behandles - Godthaab park boligsameie
ArkivsakID: 21/9688 - Arealinnspill og innspill endret utnyttelse - Kommuneplanens arealdel 2022- 2042
Journaldato: 18.01.2022
Brevdato: 18.01.2022
Dokumentansvarlig: Kristin Siem Utne
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Godthaab Park Boligsameie
c/o Enqvist Eiendomsdrift AS Postboks 6653 Rodeløkka
0502 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS