Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020536757
DokumentID: 22/1197 - Kommuneplanens arealdel 2022-42 - Innspill til endring av arealbruk som anbefales tatt med for videre utredning i kommende planprosess
ArkivsakID: 21/9688 - Arealinnspill og innspill endret utnyttelse - Kommuneplanens arealdel 2022- 2042
Journaldato: 16.01.2022
Brevdato: 13.01.2022
Dokumentansvarlig: Elise Alfheim

Sendt til

Planutvalget
ACOS Innsyn levert av ACOS AS