Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020513844
DokumentID: 21/233493 - Samlenotat med tilleggsinformasjon vedrørende klagesaker om nedgravde oljetanker
ArkivsakID: 20/18920 - Avklaringer - Klageutvalget
Journaldato: 22.11.2021
Brevdato: 22.11.2021
Dokumentansvarlig: Gry Folge

Sendt til

Klageutvalget
ACOS Innsyn levert av ACOS AS