Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020508717
DokumentID: 21/228366 - Godthaab - Gamle Ringeriksvei 148 - avklaring om videre planarbeid etter pbl § 12-8
ArkivsakID: 21/9622 - Godthaab - Gamle Ringeriksvei 148 - detaljregulering
Journaldato: 22.12.2021
Brevdato: 17.12.2021
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS