Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020501868
DokumentID: 21/221517 - Tilbaketrekking av klage - sak 134/21
ArkivsakID: 20/18920 - Avklaringer - Klageutvalget
Journaldato: 02.11.2021
Brevdato: 02.11.2021
Dokumentansvarlig: Gry Folge
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Sendt til

Klageutvalget

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS