Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020491609
DokumentID: 21/211258 - Kommuneplanens arealdel – Innledende vurderinger av forslag til endring av arealbruk – anbefaling for videre arbeid
ArkivsakID: 21/9688 - Arealinnspill og innspill endret utnyttelse - Kommuneplanens arealdel 2022- 2042
Journaldato: 26.11.2021
Brevdato: 19.11.2021
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS