Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020485375
DokumentID: 21/205024 - Åpent brev: Haug skole er underfinansiert
ArkivsakID: 21/10952 - Innspill til budsjettet 2022-2025
Journaldato: 12.10.2021
Brevdato: 12.10.2021
Dokumentansvarlig: Hilde Stranden Lystad
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Tine Lillemoen Asklund leder FAU Haug skole
Faret 5 B
1344 HASLUM
ACOS Innsyn levert av ACOS AS