Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020485017
DokumentID: 21/204666 - Vedtaksformulering LDIP
ArkivsakID: 21/16051 - Orientering om langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 2021 - 2040
Journaldato: 11.10.2021
Brevdato: 11.10.2021
Dokumentansvarlig: Stein Erik Skilhagen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS