Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020483957
DokumentID: 21/203606 - Svar på spørsmål fra Pensjonistpartiet ved representanten Aag om eldres behov etter Covid 19
ArkivsakID: 21/2004 - Notater og svar på spørsmål til råd og utvalg
Journaldato: 13.10.2021
Brevdato: 12.10.2021
Dokumentansvarlig: Grete Syrdal

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS