Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020483218
DokumentID: 21/202867 - Saksutredning av søknad om konsesjon - del av gnr 64 bnr 49
ArkivsakID: 21/15952 - Gnr 64 bnr 49 og 94 - søknad om konsesjon
Journaldato: 24.01.2022
Brevdato: 21.01.2022
Dokumentansvarlig: Gudbrand Teigen
Journalpostkategori: Vedtak
Hjemmel: offl. §26 Unntak-eksamensdok,forskoppl, fødselsnr

Sendt til

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. §26 Unntak-eksamensdok,forskoppl, fødselsnr , derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS