Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020482507
DokumentID: 21/202156 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/16391 - Eierutvalget - 13.10.2021
Journaldato: 06.10.2021
Brevdato: 06.10.2021
Dokumentansvarlig: Irene Jensen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS