Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020478763
DokumentID: 21/198412 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/16371 - Ungdomsrådet - 06.10.2021
Journaldato: 01.10.2021
Brevdato: 01.10.2021
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS