Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020478474
DokumentID: 21/198123 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/16053 - Hovedutvalg for bistand og omsorg - 13.10.2021
Journaldato: 01.10.2021
Brevdato: 01.10.2021
Dokumentansvarlig: Sindre Lågøen Hjetland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS