Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020476802
DokumentID: 21/196451 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/15636 - Hovedutvalg for barn og unge - 12.10.2021
Journaldato: 29.09.2021
Brevdato: 29.09.2021
Dokumentansvarlig: Elise Marie McCourt

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS