Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020472405
DokumentID: 21/192054 - Vedlegg vedr sak 83 Partnerskap i Klima Viken
ArkivsakID: 21/15596 - <Fyll inn tittel på saken> <Hvor - Hva - Når>
Journaldato: 23.09.2021
Brevdato: 23.09.2021
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Stig Olai Kapskarmo
Tanumveien 2
1341 SLEPENDEN
ACOS Innsyn levert av ACOS AS