Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020469783
DokumentID: 21/189432 - Ettersendelse - sak 131
ArkivsakID: 20/18920 - Avklaringer - Klageutvalget
Journaldato: 21.09.2021
Brevdato: 20.09.2021
Dokumentansvarlig: Gry Folge
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS