Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020467474
DokumentID: 21/187123 - Statusnotat knyttet til endringene om norskopplæring som følge av ny Integreringslov
ArkivsakID: 21/2004 - Notater og svar på spørsmål til råd og utvalg
Journaldato: 20.09.2021
Brevdato: 17.09.2021
Dokumentansvarlig: Grete Syrdal

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS