Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020467205
DokumentID: 21/186854 - Veas AS, orientering om prosessen for oppnevning av medlemmer til konsernstyret
ArkivsakID: 21/15118 - Veas AS, orientering om prosessen for oppnevning av medlemmer til konsernstyret
Journaldato: 21.09.2021
Brevdato: 21.09.2021
Dokumentansvarlig: Christian Vegard Dahl

Sendt til

Eierutvalget
ACOS Innsyn levert av ACOS AS