Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020466137
DokumentID: 21/185786 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/14895 - Eierutvalget - 22.09.2021
Journaldato: 15.09.2021
Brevdato: 15.09.2021
Dokumentansvarlig: Irene Jensen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS