Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020462457
DokumentID: 21/182106 - Klage over avslag på søknad om kommunal bolig
ArkivsakID: 21/14717 - behandling av klage vedrørende avslag på kommunal bolig
Journaldato: 17.09.2021
Brevdato: 17.09.2021
Dokumentansvarlig: Andreas Lundiin
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS