Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020462328
DokumentID: 21/181977 - Tilleggsopplysninger til tidligere sak 98/21 - miljøterapivedtak
ArkivsakID: 20/18920 - Avklaringer - Klageutvalget
Journaldato: 10.09.2021
Brevdato: 10.09.2021
Dokumentansvarlig: Gry Folge
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Sendt til

Klageutvalget

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS