Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020461423
DokumentID: 21/181072 - Henvendelser og innspill
ArkivsakID: 21/13400 - Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur - 23.09.2021
Journaldato: 09.09.2021
Brevdato: 09.09.2021
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS