Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020461406
DokumentID: 21/181055 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/14067 - Hovedutvalg for bistand og omsorg - 22.09.2021
Journaldato: 20.09.2021
Brevdato: 09.09.2021
Dokumentansvarlig: Sindre Lågøen Hjetland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS