Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020459696
DokumentID: 21/179345 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/13676 - Hovedutvalg for barn og unge - 21.09.2021
Journaldato: 08.09.2021
Brevdato: 07.09.2021
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS