Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020451086
DokumentID: 21/170735 - BPA ordningen med hovedvekt på brukere over 67 år
ArkivsakID: 21/13984 - BPA ordningen med hovedvekt på brukere over 67 år
Journaldato: 31.08.2021
Brevdato: 31.08.2021
Dokumentansvarlig: Anne Marie Flovik

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS