Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020449751
DokumentID: 21/169400 - Busoppveien boliger og aktivitetshus - Fastsetting av kostnads- og fremdriftsrammer BP 3
ArkivsakID: 21/13880 - Busoppveienn boliger og aktivitetshus - Fastsetting av kostnad -og kostnadsrammer BP 3
Journaldato: 02.09.2021
Brevdato: 02.09.2021
Dokumentansvarlig: Pål Kjær
ACOS Innsyn levert av ACOS AS