Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020446571
DokumentID: 21/166220 - Svar på spørsmål fra representanten Ragnar Molland (Sp) vedr. sak 199/21 Bærumsveien 229-235 detaljregulering – 2. gangs behandling
ArkivsakID: 21/3386 - Kommunedirektøren - svar på spørsmål i Formannskapet 2021
Journaldato: 26.08.2021
Brevdato: 25.08.2021
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS