Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020446296
DokumentID: 21/165945 - Svar på spørsmål fra representanten Espelien (FRP) om barn og Covid 19 smitte
ArkivsakID: 21/2004 - Notater og svar på spørsmål til råd og utvalg
Journaldato: 26.08.2021
Brevdato: 25.08.2021
Dokumentansvarlig: Grete Syrdal

Sendt til

Formannskapet
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS