Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020445922
DokumentID: 21/165571 - Oversendelse av kopi av klage på saksbehandlingen i sak vedr BPA og omsorgsstønad. Unntatt offentlighet.
ArkivsakID: 21/13550 - Fra Løvemammaene
Journaldato: 24.08.2021
Brevdato: 23.08.2021
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo
Journalpostkategori: Epost
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Avsender(e)

Nina

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS