Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020445596
DokumentID: 21/165245 - Klageutvalgets sak 98-21 - Nye opplysninger og ettersendelse av dokumenter til klageutvalget
ArkivsakID: 21/10557 - Klage over avslag Brukerstyrt personlig assistent(BPA) og omsorgsstønad
Journaldato: 24.08.2021
Brevdato: 24.08.2021
Dokumentansvarlig:
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS