Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020439928
DokumentID: 21/159577 - Oversendelse av manglende dokumenter vedrørende klagesaksbehandling i klageutvalget av sak 098/21, på møtet som skal avholdes i klageutvalget 24 august 2021
ArkivsakID: 21/13239 - Oversendelse av manglende dokumenter vedrørende klagesaksbehandling i klageutvalget av sak 098/21, på møtet som skal avholdes i klageutvalget 24 august 2021
Journaldato: 18.08.2021
Brevdato: 17.08.2021
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo
Journalpostkategori: Epost
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Avsender(e)

Nina

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS