Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020439882
DokumentID: 21/159531 - Spørsmål og svar til hovedutvalg MIK møte 19.august 2021
ArkivsakID: 21/819 - Spørsmål og svar stilt i hovedutvalg MIK.
Journaldato: 18.08.2021
Brevdato: 18.08.2021
Dokumentansvarlig: Svein Finnanger

Sendt til

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
ACOS Innsyn levert av ACOS AS