Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020436001
DokumentID: 21/155650 - Klage over vedtak om avslag på søknad vedrørende startlån og tilskudd
ArkivsakID: 21/12946 - Behandling av klage verørende startlån og tilskudd
Journaldato: 17.09.2021
Brevdato: 22.08.2021
Dokumentansvarlig: Andreas Lundiin
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS