Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020434212
DokumentID: 21/153861 - Henvendelser og innspill
ArkivsakID: 21/11476 - Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur - 19.08.2021
Journaldato: 09.08.2021
Brevdato: 09.08.2021
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS