Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020434136
DokumentID: 21/153785 - August 2021 - rapportering til Hovedutvalg bistand og omsorg om innflytting i Carpe Diem demenslandsby m.m.
ArkivsakID: 21/607 - BIOM notater - samlesak fra og med 2021
Journaldato: 18.08.2021
Brevdato: 16.08.2021
Dokumentansvarlig: Marianne Maakestad

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS