Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020432865
DokumentID: 21/152514 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/12685 - Ungdomsrådet - 11.08.2021
Journaldato: 06.08.2021
Brevdato: 06.08.2021
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS