Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020432259
DokumentID: 21/151908 - Henvendelser og innspill
ArkivsakID: 21/10513 - Hovedutvalg for barn og unge - 17.08.2021
Journaldato: 06.08.2021
Brevdato: 05.08.2021
Dokumentansvarlig: Sindre Lågøen Hjetland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS