Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020430887
DokumentID: 21/150536 - Svømmeopplæring i bærumsskolen - tilleggsopplysninger
ArkivsakID: 21/12481 - Svømmeopplæring i bærumsskolen
Journaldato: 06.08.2021
Brevdato: 03.08.2021
Dokumentansvarlig: Kari Kolbjørnsen Bjerke

Sendt til

Hovedutvalg for barn og unge
ACOS Innsyn levert av ACOS AS