Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020430178
DokumentID: 21/149827 - Referatsaker
ArkivsakID: 21/12434 - Eldrerådet - 10.08.2021
Journaldato: 03.08.2021
Brevdato: 02.08.2021
Dokumentansvarlig: Sindre Lågøen Hjetland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS