Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020424105
DokumentID: 21/143754 - Saksfremlegg til Klageutvalget - - Klage over vedtak om utmåling BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)
ArkivsakID: 21/10276 - Klage over vedtak om utmåling BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)
Journaldato: 13.08.2021
Brevdato: 22.07.2021
Dokumentansvarlig: Preeti Gill
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS