Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020420699
DokumentID: 21/140348 - Saksfremlegg til Klageutvalget - Klage over avslag Brukerstyrt personlig assistent (BPA) og omsorgsstønad
ArkivsakID: 21/10557 - Klage over avslag Brukerstyrt personlig assistent(BPA) og omsorgsstønad
Journaldato: 19.07.2021
Brevdato: 19.07.2021
Dokumentansvarlig: Cecilie P. Øyen
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS