Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020418855
DokumentID: 21/138504 - Godkjenning av protokoll
ArkivsakID: 21/11476 - Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur - 19.08.2021
Journaldato: 05.07.2021
Brevdato: 05.07.2021
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo
ACOS Innsyn levert av ACOS AS