Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020413168
DokumentID: 21/132817 - Høringsuttalelse ny ungdomsskolekapasitet vestre/midtre Bærum», Utdanningsforbundet Bærum, arkivsak 21/4482.
ArkivsakID: 20/13923 - Diverse henvendelser- Haakon Kvenna Veum
Journaldato: 28.06.2021
Brevdato: 25.06.2021
Dokumentansvarlig: Lusine Mkrtchyan
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Lusine Mkrtchyan
ACOS Innsyn levert av ACOS AS