Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020409124
DokumentID: 21/128773 - Ruters beslutning - ny rutemodell trikk 2024
ArkivsakID: 21/7100 - Ruter AS - Ny rutemodell for trikk 2024
Journaldato: 23.06.2021
Brevdato: 21.06.2021
Dokumentansvarlig: Svein Finnanger
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Ruter AS
Postboks 1030 Sentrum
0104 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS