Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020405895
DokumentID: 21/125544 - Brev om behov for bedre forutsigbarhet for kommunene om endringer i innreisereglene
ArkivsakID: 21/3386 - Kommunedirektøren - svar på spørsmål i Formannskapet 2021
Journaldato: 18.06.2021
Brevdato: 18.06.2021
Dokumentansvarlig: Bente Rudrud Herdlevær
ACOS Innsyn levert av ACOS AS