Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020405809
DokumentID: 21/125458 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Skogen gård GBR 69/34
ArkivsakID: 21/7801 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - landbrukseiendom Skogen gård 3024/69/34
Journaldato: 09.09.2021
Brevdato: 26.08.2021
Dokumentansvarlig: Gudbrand Teigen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS