Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020404743
DokumentID: 21/124392 - Forholdet til allmennhetens tilgang til fellesarealer - Bekkestua sør områderegulering
Erklæring og oversendelsesbrev
ArkivsakID: 15/152661 - Bekkestua sør - områderegulering
Journaldato: 17.06.2021
Brevdato: 17.06.2021
Dokumentansvarlig: Claudia Christine Gheorghe
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Kommunestyret

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS